zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עדכון אתרי מסחר

 
 

הדרכה על עדכון אתרי מסחר וקטלוגים

 
אתרי המסחר של לקוחותינו נבנים על אחת מ 2 מערכות שונות בהתאם לצרכי הלקוח, האחת היא Mobee עליה נבנה אתר הדרכה זה, השניה היא Quickyweb.

להלן המדריכים לעדכון אתרי מסחר וקטלוגים על כל אחת מהמערכות: