zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עריכת קוד HTML

 
 
מדריך זה מיועד למשתמשים מתקדמים יותר ומסביר כיצד לערוך תיבת טקסט במצב קוד מקור (HTML). עריכת קוד המקור יכולה לשמש לצורך שילוב תוספים כגון תוספים חברתיים שונים ומאפשרת לשלב iframe בגוף העמוד.
 

א. פתיחת עורך הטקסט

לעריכת רכיב טקסט קיים: במידה ומעוניינים למקם את הקוד בתיבת טקסט קיימת, נפתח את עורך הטקסט באמצעות לחיצה כפולה על הטקסט. 
 
לעריכת רכיב טקסט חדש: במידה ומעוניינים למקם את הקוד באיזור בעמוד בו לא קיימת תיבת טקסט, ניצור תיבת טקסט חדשה. כדי לעשות זאת נפתח את חלונית "ארגז כלים" ונגרור מתוכה את רכיב "טקסט מעוצב"(תחת "בסיסי") לתוך המיקום הרצוי בעמוד. לאחר שהרכיב ימוקם, נלחץ עליו לחיצה כפולה כדי לפתוח את עורך הטקסט. לעזרה צפו במדריך לעריכת טקסט.
 
בחלונית עורך הטקסט נעבור למצב קוד מקור:
 
נלחץ על "</>" כדי לעבור בין מצב תצוגה למצב קוד מקור (HTML).
 
 
 

 

ב. החלת שינויים וחזרה למצב תצוגה

1נלחץ "החל" כדי להחיל את השינויים: חשוב! על מנת שלא לאבד את עבודתכם, יש להקפיד ללחוץ על “החל” בטרם עוזבים את החלונית, אחרת השינויים לא ייקלטו. יודגש כי החלת השינויים בטקסט שומרת את השינויים רק בזיכרון הדפדפן. כדי לשמור את השינויים באופן קבוע יש לבצע שמירה.
2נלחץ שוב על מקור כדי לחזור למצב תצוגה. השינויים לא ימחקו במעבר בין המצבים כך שבמקרה זה אין הכרח ללחוץ "החל".
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&#160;