zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Google Analytics

 
 
מדריך זה מסביר כיצד להגדיר את קוד ה- Google Analytics שלכם כך שישולב בכל עמודי האתר.

א. פתיחת חלונית "הגדרות אתר"

בסרגל הכלים העליון:
 
נלחץ על "הגדרות אתר".
 
 
 

 

ב. הגדרת מזהה Google Analytics

1נגלול מטה בחלונית שנפתחה עד שנאתר את קבוצת "אנליטיקס, כלי לניהול אתרים".
2נגדיר ספק: "גוגל".
3נגדיר "מזהה אנליזה": מדובר במזהה של חשבון ה- Google Analytics שלכם. אם אין לכם חשבון עליכם לפתוח אחד. הקוד אמור להיות בפורמט כזה: "UA-12345678-12". המערכת תיצור בעצמה את הקוד הנחוץ ותשבץ אותו בכל עמודי האתר. יש ללחוץ Enter לאחר הזנת הקוד.
4כלי ניהול האתרים של גוגל: בנוסף ניתן להגדיר גם את כלי ניהול האתרים של גוגל במידת הצורך. הערך שיוגדר יצור בכל העמודים קוד שישובץ בין תגי ה<head> בפורמט:

<meta name="google-site-verification" content="92PKvdPxGInSX32nRk5PkGON21VGM5tj9dAtRexgjDY" />

חשוב: יש לשלב בתיבה רק את מחרוזת האימות (verification) שקיבלתם מגוגל ולא את כל שורת קוד המטה. המערכת תיצור בעצמה את שורה זו.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&#160;