zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שמירה

 
 
 
 
חשוב לשלוט בפקודות שמתוארות להלן כדי להבטיח שעבודתכם תישמר ושהאתר אכן יתעדכן בשינויים שביצעתם. הפקודות שקשורות לשמירת העבודה וצפיה בשינויים נמצאות בסרגל הכלים העליון בצדו השמאלי.
 
1"שמור" – שמירה סמויה של השינויים שנעשו: פעולה זו שומרת את האתר במקום נפרד ולא משפיעה על האתר הזמין ברשת. 
2"צפה באתר" – פתיחת לשונית דפדפן עם העתק סמוי של האתר: מאפשר לצפות בשינויים שנעשו ולוודא שהאתר נצפה באופן תקין לפני שמעדכנים את האתר הזמין ברשת. יש להשתמש בפקודה זו מיד לאחר שמבצעים שמירה היות והיא מציגה את הגרסה האחרונה שנשמרה.
3"תצוגה" – תצוגה מקדימה מהירה: מציג את המצב הנוכחי של העריכה ללא צורך בשמירה.
4"פרסם להפצה" – עדכון האתר הזמין ברשת בגרסת האתר האחרונה שנשמרה: שימו לב!: יש לבצע שמירה לפני פרסום להפצה.
5"צא מהסטודיו" – יציאה למסך הניהול: ביציאה ללא שמירה ניתן לחזור לגרסה האחרונה שנשמרה. תכונה זו של פקודת היציאה עשויה להיות שימושית כדי לבטל פעולות לא רצויות (ראו תיבה למטה).
 
 
 
שימו לב!
  • המערכת אינה מאפשרת לבטל פעולות בודדות (undo) במצב עריכת אתר. עם זאת היא מאפשרת לחזור לגרסה האחרונה שנשמרה: במידה והנכם מעוניינים לחזור לגרסה האחרונה שנשמרה ניתן לעשות זאת ע"י יציאה מהעורך ללא שמירה וכניסה מחדש. עורך הטקסט עצמו מאפשר לבטל פעולות ע"י לחיצה על Ctrl+Z.
  • יש להקפיד על שמירה תכופה של השינויים: יציאה מהעורך מכל סיבה שהיא תגרום בד"כ לאבדן השינויים שהתבצעו מאז השמירה האחרונה. 
  • התנתקות אוטומטית עקב חוסר פעילות ממושך: במידה ולא תתבצע כל פעולה בעורך למשך דקות ארוכות, המערכת תתנתק מעצמה וכל שינוי שלא נשמר יאבד.