zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עריכת טקסט

 
מדריך זה מדגים כיצד לערוך תיבת טקסט וכיצד להוסיף תיבת טקסט חדשה.
 
 

א. עריכת תיבת טקסט קיימת

פתיחת עורך הטקסט

ראשית, נפתח את העמוד המבוקש בתוך עורך האתר. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, היעזרו במדריך להיכרות ראשונית.
 
כאשר הגענו לעמוד הרצוי נפתח את חלונית עריכת הטקסט:
 
נלחץ לחיצה כפולה על תיבת הטקסט הרצויה כדי לפתוח את חלונית עריכת הטקסט.
 
 
 

ביצוע עריכת הטקסט

עריכת הטקסט: ניתן להדביק טקסט ממקור אחר. במידה ומעוניינים לבטל פעולה (או סדרת פעולות) ניתן ללחוץ על Ctrl+Z.
"החל" - החלת השינויים: חשוב! יש ללחוץ על "החל" כדי להחיל את השינויים שביצעתם, אחרת השינויים לא ייקלטו. יש להקפיד להחיל את השינויים לעתים תכופות במהלך העריכה ובייחוד בטרם עוזבים את החלונית כדי להימנע מאבדן עבודה. לחיצה על רכיב אחר בעמוד תמחק כל שינוי שנעשה לאחר הפעם האחרונה שלחצתם "החל". יודגש כי החלת השינויים בטקסט שומרת את השינויים רק בזיכרון הדפדפן. כדי לשמור את השינויים באופן קבוע יש לבצע שמירה. לאחר לחיצה על "החל" ניתן יהיה לצפות בשינויים שנעשו בתצוגת העמוד בעורך.
"נקה" - ניקוי עיצוב הטקסט: מבצע ניקוי של קוד המקור של הטקסט כדי שהטקסט יוצג באופן מסודר יותר. פעולה זו מוחקת מידע בטבלאות ועלולה להסיר סגנונות עיצוב רצויים. עקב כך, מומלץ ללחוץ "החל" לפני לחיצה על "ניקוי" כדי שאם תיאבד עריכה נחוצה תוכלו לבטל את הפעולה ע"י מעבר לרכיב אחר מבלי ללחוץ על "החל" בשנית.

 
 
לאחר ביצוע העריכה נבצע שמירה ונבדוק שהאתר נצפה לשביעות רצוננו. בסוף העבודה נעדכן את האתר הזמין ברשת. לעזרה בפעולות אלו צפו במדריך לביצוע שמירה.
 
 
 

 
 
 

ב. הוספת תיבת טקסט חדשה

במידה ומעוניינים ליצור תיבת טקסט חדשה בחלק עמוד בו לא קיימת תיבת טקסט, נוסיף רכיב טקסט חדש על פי ההנחיות להלן.
 
ראשית, נפתח את העמוד המבוקש בתוך עורך האתר. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, היעזרו במדריך להיכרות ראשונית.
 
כעת, נפתח את חלונית ארגז הכלים:
 
 

פתיחת חלונית ארגז הכלים

נלחץ על "ארגז כלים" כדי לפתוח את חלונית תפריט רכיבי העמוד.
 
 
 

שילוב רכיב הטקסט במיקום הרצוי בעמוד

בחלונית "ארגז כלים" תחת קטגורית "בסיסי" ניתן למצוא את הפריט "טקסט מעוצב" . 
 
נבחר את הרכיב "טקסט מעוצב": נלחץ מבלי להרפות על פריט הרכיב ונרחף איתו באזור הרצוי בעמוד.
נשלב את הרכיב במיקום הרצוי בעמוד: בזמן גרירת הרכיב בשטח העמוד ניתן לשים לב להופעת מלבנים עם קו כחול מקווקו בהתאם למיקום הסמן. מלבנים אלו מורים היכן ימוקם הרכיב כאשר נשחרר אותו. נשחרר את הרכיב במקום הרצוי.
 
 
 
 
 
 
שימו לב:
יתכן שבמקום מלבן עם קו כחול מקווקו יופיע מלבן ירוק לכל גובה האלמנט שבתוכו מרחפים (כפי שמופיע בתמונה). כאשר מופיע מלבן ירוק באלמנט בו מרחפים האלמנט שמשחררים ימוקם בתוך אותו אלמנט (אם קיימים בו כבר רכיבים אז האלמנט שמשחררים ימוקם מתחת לרכיבים שכבר קיימים).
 
 
 
 
 
 
 

עריכת הטקסט בתיבת הטקסט החדשה

נערוך את הטקסט בהתאם להנחיות לעיל.
 
זו התוצאה שהתקבלה: