zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עמודים ותפריט

 
מדריך זה מסביר כיצד לשלוט על מבנה האתר באמצעות הוספה/הסרה של עמודים ובאמצעות עריכה של התפריט.
 

 
 

א. הוספת עמוד

פתיחת מפת האתר

 
נלחץ על "מפת האתר" בסרגל הכלים העליון.
 
 
 

שכפול עמוד קיים

על מנת להוסיף עמוד, יש לשכפל עמוד קיים באתר שהמבנה שלו הכי מתאים לעמוד החדש.
 
1בתוך חלונית מפת האתר נתבונן בפריטים תחת "Pages".
2נלחץ על פריט העמוד אותו אנחנו רוצים לשכפל, תחילה בכפתור שמאלי כדי לטעון את העמוד ואז בכפתור עכבר ימני כדי לפתוח את תפריט הניהול.
3נלחץ "שכפל".
 
 
 
 

הגדרת מאפייני העמוד החדש

1בתוך חלונית מפת האתר נתבונן בפריטים תחת "Pages".
2נלחץ על פריט העמוד ששכפלנו לחיצה כפולה. לאחר הלחיצה תיפתח חלונית המאפיינים של העמוד (החלונית הימנית בתמונה).
3"שם הדף": משמש כדי לקבוע הן את כינוי העמוד במערכת (במפת האתר) והן את שם העמוד בכתובת האינטרנט (URL) של הדף.
4"כותרת דף" (תג ה-<title>): תג הכותרת של הדף. כותרת זו מוצגת הן בלשונית הדפדפן של העמוד והן ככותרת ברשומת העמוד במנועי החיפוש. לכותרת ישנו משקל רב בדירוג העמוד במנועי החיפוש.
5"תיאור" (תג ה-Description): תיאור העמוד כפי שיופיע ברשומת העמוד במנועי החיפוש.
6"מילות מפתח" (תג ה- Keywords): מחרוזת מילות מפתח לשימוש מנועי החיפוש. שימו לב: בפועל מנועי החיפוש מדרגים את התוצאות בעיקר עפ"י תוכן העמוד וכותרתו. למילות מפתח ניתן כיום משקל זניח ביותר אם בכלל (לפחות בגוגל).
 
 
 
שימו לב!
  • החלת שינויים בשדות: על מנת לשמור ערך שהוזן בשדה בתוך חלונית יש ללחוץ על מקש Enter. לחילופין ניתן ללחוץ עם העכבר במקום כלשהו באותה חלונית. 
  • הוספה לתפריט: יש לשים לב לכך שהוספת העמוד אינה מוסיפה אותו באופן אוטומטי לתפריט. כדי להוסיף את העמוד לתפריט יש לעשות זאת בהתאם להנחיות בהמשך המדריך.
  • יצירת קישור לעמוד: במידה ומעוניינים לקשר לעמוד ע"י קישור טקסט או תמונה ולא דרך התפריט, ניתן ללמוד כיצד לעשות זאת במדריך להוספת קישורים
 
 
 
יש לשים לב לכך שהוספת העמוד אינה מוסיפה אותו באופן אוטומטי לתפריט. כדי להוסיף את העמוד לתפריט יש לעשות זאת בהתאם להנחיות בהמשך המדריך.
 
במידה ומעוניינים לקשר לעמוד ע"י קישור טקסט או תמונה ולא דרך התפריט, ניתן ללמוד כיצד לעשות זאת במדריך להוספת קישורים
 
 
 

 

ב. עריכת התפריט / שילוב עמוד חדש בתפריט

הוספת פריט חדש לתפריט

 
1נלחץ בכפתור עכבר ימני על "Navigation".
2נלחץ על הוספה. בסוף התפריט יתווסף פריט חדש בשם "קישור חדש".
 
 
 
 

עריכת פריטים בתפריט

1נפתח את חלונית המאפיינים: נלחץ לחיצה כפולה על הפריט החדש בחלונית מפת אתר תחת "Navigation" כדי לפתוח את חלונית המאפיינים שלו.
לשינוי סדר הפריטים בתפריט: נגרור את הפריטים למיקום הרצוי.
2"כותר תפריט": בחלונית המאפיינים נגדיר את שם הפריט כפי שאנו מעוניינים שיופיע בתפריט ונקיש Enter.
3"קשר ל:": נפתח את תפריט הקישורים.
4נבחר את העמוד החדש שהוספנו. לאחר פעולה זו הפריט אמור להופיע בתפריט.
 
 
 

 

ג. הוספת עמוד לתת-תפריט

שימו לב: במידה והאתר לא נבנה במקור עם תת-תפריט, ייתכן שעיצוב תת-התפריט לא יתאים לעיצוב האתר.
 

הוספת פריט חדש לתת-תפריט

 
1תחת "Navigation" נלחץ בכפתור עכבר ימני על הפריט שתחתיו אנחנו רוצים להוסיף את הפריט לתת-תפריט.
2נלחץ על "הוסף קישור".
 
 
 
 

עריכת תת-הפריט החדש בתפריט

ראו הנחיות לעיל.
 
 
 

 

ד. הסרת עמוד

הסרת פריט מתפריט האתר

בתוך חלונית מפת האתר:
 
1תחת "Navigation" נלחץ בכפתור עכבר ימני על הפריט שאותו אנו מעוניינים להסיר.
2נלחץ על "מחק". העמוד ישאר נגיש לעריכה תחת "Pages".
 
 
 
 

מחיקת עמוד לצמיתות

בדומה לתהליך הסרת פריט לעיל, בתוך חלונית מפת האתר, נאתר את העמוד תחת "Pages", נלחץ עליו בכפתור עכבר ימני ונלחץ על "מחק".
 
שימו לב!: בשלב זה המערכת אינה מאפשרת לשחזר עמוד שנמחק. מומלץ להשאיר את העמוד במאגר העמודים אחרי ההסרה מהתפריט אם לא בטוחים לגמרי שרוצים למחוק אותו. הסרת העמוד מהתפריט תמנע את גישת הגולשים אל העמוד אלא אם קיים קישור בטקסט או בתמונה באחד העמודים האחרים. יש לתת את הדעת על כך שעמוד שהוסר רק מהתפריט עשוי להמשיך להיות נגיש גם ממנועי החיפוש. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&#160;