zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שילוב רכיב סרטון YouTube

 
 
מדריך זה מסביר כיצד לשלב בגוף האתר סרטון YouTube ולקבוע את ממדיו. הרכיב יציג כל סרטון עפ"י כתובת האינטרנט שלו.
 
 

א. שילוב הרכיב בעמוד

 
נלחץ על "ארגז כלים" כדי לפתוח את חלונית תפריט רכיבי העמוד.
 
 
 
בחלונית "ארגז כלים" תחת קטגורית "מדיה" ניתן למצוא את הפריט "סרט יוטיוב" . 
 
נבחר את הרכיב "סרט יוטיוב": נלחץ מבלי להרפות על פריט הרכיב ונרחף איתו באזור הרצוי בעמוד.
נשלב את הרכיב במיקום הרצוי בעמוד: בזמן גרירת הרכיב בשטח העמוד ניתן לשים לב להופעת מלבנים בעלי קו כחול מקווקו בהתאם למיקום הסמן. מלבנים אלו מורים היכן ימוקם הרכיב כאשר נשחרר אותו. נשחרר את הרכיב במקום הרצוי.
 
 
 
 
 

 

ב. יצירת ההפניה לסרטון YouTube הרצוי

נלחץ פעמיים על רכיב הסרטון שהוספנו כדי לפתוח את חלונית המאפיינים שלו.
 
1נזין את כתובת האינטרנט של הסרטון: בחלונית המאפיינים נדביק את כתובת האינטרנט (URL) של הסרטון. מיד נראה כיצד למצוא אותה.
 
 
 
כדי למצוא את כתובת האינטרנט של הסרטון ניגש לעמוד הסרטון בדפדפן ונעתיק את מה שמופיע בשורת הכתובת בחלק העליון של הדפדפן. הערה: בחלק מהמקרים הכתובת ארוכה יותר. אף על פי כן, הדבר לא אמור להוות בעיה.
 
 
שימו לב: הסרטון אינו מוצג במצב עריכה. עם זאת, הוא מוצג במצבי "תצוגה" או "צפה באתר".
 

 

ג. הגדרת ממדי הסרטון

1נעבור ללשונית הסגנון בחלונית מאפייני הרכיב.
2נגדיר רוחב וגובה רצויים. רוב הסרטונים ביוטיוב מוצגים בממדים 480/360 בתור ברירת מחדל. אם מגדירים ממדים שונים רצוי לבדוק בדפדפן כיצד הסרטון מתמקם בתוך ממדים אלו (אפשר דרך מצבי "תצוגה" או "צפה באתר"). 
הערה: ניתן להגדיר הגדרות סגנון נוספות בלשונית הסגנון. כדי ללמוד איך לשלוט במיקום הסרטון מומלץ לצפות במדריך לארגון הרכיבים בעמוד.