zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

סרטון Flash

 
מדריך זה מדגים כיצד לשלב סרטון Flash באתר.
 

א. העלאת קובץ ה-Flash לאתר

פתיחת חלונית מאגר הקבצים

נלחץ על "מקור מידע" כדי לפתוח את חלונית המאגר.
 
 
"מקור מידע" - פתיחת חלונית המאגר
 

העלאת קובץ ה-Flash למאגר באתר

בתוך חלונית מאגר הקבצים שנפתחה ("בוחרי מידע") טוענים את הקובץ המבוקש:
 
1"העלה" – בוחרים קובץ מתיקיות המחשב האישי. על הקובץ להיות בעל סיומת swf.
 
אפשרויות נוספות (רשות):
 
2פתיחת תיקייה: שם התיקייה חייב להיות באנגלית.
3עריכת תמונה: מאפשר לבצע את פעולות העריכה הבאות: הקטנה, סיבוב, חיתוך וויסות צבע ובהירות.
4מחיקת תמונה לא רצויה.
5מעבר לתיקיית אב.
6כניסה לתת-תיקייה.
 
 
חלונית מאגר התמונות
 
שימו לב:
  • יש להקפיד על דחיסת קבצים גדולים על מנת לא לחרוג מנפח האחסון של האתר (50 מ"ב) וכן על מנת שהקובץ יטען תוך זמן קצר. 
  • שמות קבצים/תיקיות בעברית אינם נתמכים ע"י המערכת בשלב זה ויש לשנותם לאנגלית.
  • יש לוודא שסיומות הקבצים הן באותיות קטנות. במידה ואינן יש לעשות זאת באופן ידני. לדוגמא: 1.SWF -> 1.swf
 
 
 

 
 

ב. שילוב רכיב Flash בעמוד

 
נלחץ על "ארגז כלים" כדי לפתוח את חלונית תפריט רכיבי העמוד.
 
 
 
בחלונית "ארגז כלים" תחת קטגורית "מדיה" ניתן למצוא את הפריט "פלאש" . 
 
נבחר את הרכיב "פלאש": נלחץ מבלי להרפות על הפריט ונרחף איתו באזור הרצוי בעמוד.
נשלב את הרכיב במיקום הרצוי בעמוד: בזמן גרירת הרכיב בשטח העמוד ניתן לשים לב להופעת מלבנים בעלי קו כחול מקווקו בהתאם למיקום הסמן. מלבנים אלו מורים היכן ימוקם הרכיב כאשר נשחרר אותו. נשחרר את הרכיב במקום הרצוי.
 
 
 

 
 

ג. טעינת קובץ ה-Flash בתוך הרכיב המיועד

נלחץ לחיצה כפולה על רכיב הפלאש שהוספנו זה עתה לעמוד כדי לפתוח את חלונית המאפיינים שלו. כמו-כן, נוודא שחלונית מאגר הקבצים פתוחה ושקובץ הפלאש שהוספנו גלוי בתוכה.
 
1נבחר את הקובץ שהוספנו במאגר הקבצים: נלחץ מבלי להרפות על קובץ הפלאש הרצוי בתוך חלונית מאגר הקבצים.
2נגרור את הקובץ לתוך הריבוע.
3נגדיר ממדים.
4לשונית הסגנון: בלשונית זו ניתן להגדיר הגדרות סגנון ומיקום. כדי ללמוד איך לשלוט במיקום הסרטון מומלץ לצפות במדריך ארגון הרכיבים בעמוד.