zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נתוני ביקורים באתר

 
 
מדריך זה מסביר כיצד לצפות בנתוני הביקורים באתר כפי שנאספים ע"י שירות הסטטיסטיקות הפנימי של המערכת.
 

פתיחת לשונית "דוחות" לצפיה בנתוני הביקורים באתר

 
מיד לאחר ההתחברות למערכת ולפני הכניסה לעורך האתר יופיע מסך ניהול האתר.
 
נלחץ על הלשונית "דוחות". לאחר הלחיצה יוצג מסך עם סטטיסטיקות מפורטות על הביקורים באתר.
 
 
 

 
 
מילות מפתח: סטטיסטיקה. מונה מבקרים.