zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניהול מועדון לקוחות

 
 
מועדון הלקוחות הוא כלי אשר מאפשר להגביל תכנים באתר למשתמשים מסוימים ו/או לנהל רשימה של משתמשים שמתווספים ע"י הרשמתם באתר או באופן ידני ע"י מנהל האתר. לא ניתן לנהל מועדון לקוחות אלא אם כבר הוגדר עבורכם אחד כזה.

א. צפייה במשתמשים ושיוכם לקבוצות

פתיחת חלונית ניהול המשתמשים

מיד לאחר ההתחברות למערכת ולפני הכניסה לעורך האתר יופיע מסך ניהול האתר. אם הנכם נמצאים כבר בתוך עורך האתר עצמו, לחצו "צא מהסטודיו" כדי לצאת למסך הניהול.

במסך הניהול נפתח את חלונית ניהול המשתמשים:
 
נלחץ על האייקון "משתמשים".
 
 
 

ניהול המשתמשים

בחלונית "משתמשים" שנפתחה, ניתן לצפות בכל המשתמשים הרשומים למועדון הלקוחות שלנו ולאיזו קבוצה כל אחד מהם משויך. להלן הפעולות שחלונית זו מאפשרת:
 
1הצגת אי-מייל המשתמש.
2שינוי הקבוצה אליה משויך המשתמש. ניתן לשייך משתמשים לקבוצות עפ"י הצורך.
3מחיקת משתמש.
4הוספת משתמש חדש. בשונה מהתהליך האוטומטי שבו המשתמשים נרשמים למועדון הלקוחות דרך האתר, ניתן גם להוסיף משתמש באופן ידני (ולשייך אותו לקבוצה).
5הורדת נתוני המשתמשים כקובץ.
6סגירת החלונית.
 
 
 

 

ב. הוספה והסרה של קבוצות משתמשים 

פתיחת חלונית "הגדרות אתר"

בתוך עורך האתר, בסרגל הכלים העליון:
 
נלחץ על "הגדרות אתר".
 
 
 

ניהול קבוצות המשתמשים

1נגלול מטה בחלונית שנפתחה עד שנאתר את קטגוריית "customer-club". בקטגוריה זו מוצגות הקבוצות שקיימות כרגע במערכת.
2הוספת קבוצה – נלחץ "Add group…" כדי להוסיף קבוצה חדשה.
3הסרת קבוצה – נלחץ "Remove" כדי להסיר קבוצה קיימת.