zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מבזקון

 
 
מדריך זה מסביר כיצד לערוך את רכיב הטקסט הנגלל המשמש בד"כ עבור מבזקי חדשות. עריכת רכיב הטקסט הנגלל מתבצעת באופן זהה לעריכת טקסט. המבזקון ממוקם בד"כ בתוך חלקו העליון של העמוד אשר משתכפל בכל עמודי האתר. במקרה כזה מספיק לערוך את המבזקון בעמוד בודד כדי שהוא יתעדכן בכל יתר העמודים.
 
 

א. פתיחת חלונית עריכת המבזקון

 
נלחץ לחיצה כפולה על תיבת הטקסט הנגלל. לאחר הלחיצה תפתח חלונית המאפיינים של הרכיב המכילה את עורך הטקסט.
 
 
 

 
 

ב. ביצוע עריכת הטקסט

נערוך את טקסט המבזקון בהתאם לנדרש. עריכת רכיב הטקסט הנגלל מתבצעת באופן זהה לעריכת טקסט. כדי ללמוד על עריכת טקסט צפו במדריך לעריכת טקסט.
 
 

 
 
מילות מפתח: סטטיסטיקה. מונה מבקרים.