zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הוספת קובץ להורדה

 
 
מדריך זה מדגים כיצד להעלות קובץ לאתר וליצור קישור שיאפשר לגולש להוריד אותו.
 

א. העלאת הקובץ למאגר באתר

פתיחת חלונית מאגר הקבצים

נלחץ על "מקור מידע" כדי לפתוח את חלונית המאגר.
 
 
"מקור מידע" - פתיחת חלונית המאגר
 

העלאת הקובץ למאגר באתר

בתוך חלונית מאגר הקבצים שנפתחה (מכונה "בוחרי מידע") טוענים את הקובץ המבוקש:
 
1נלחץ "העלה" כדי להעלות את הקובץ מתיקיות המחשב האישי. לאחר ההעלאה הקובץ יופיע במאגר.
 
אפשרויות נוספות (רשות):
 
2פתיחת תיקייה: שם התיקייה חייב להיות באנגלית.
3עריכת תמונה: מאפשר לבצע את פעולות העריכה הבאות: הקטנה, סיבוב, חיתוך וויסות צבע ובהירות.
4מחיקת תמונה לא רצויה.
5מעבר לתיקיית אב.
6כניסה לתת-תיקייה.
 
 
חלונית מאגר התמונות
 
הנחיות חשובות לעבודה עם קבצים:
  • יש לשים לב לגדלי הקבצים שאתם מעלים כדי לא לחרוג מנפח האחסון של האתר (50 מ"ב). 
  • שמות קבצים/תיקיות בעברית אינם נתמכים ע"י המערכת בשלב זה ויש לשנותם לאנגלית.
  • המערכת אינה תומכת בסיומות קבצים באותיות גדולות. יש לתקן סיומות כאלו לפני העלאת הקבצים לאתר. 
    לדוגמא: 1.PDF -> 1.pdf
 
 
 

 

ב. בחירת הטקסט שישמש כקישור להורדת קובץ

הוספת הקישור לרכיב טקסט קיים: במידה ומעוניינים להוסיף את הקישור לתיבת טקסט קיימת, נפתח את עורך הטקסט באמצעות לחיצה כפולה על הטקסט. 
 
הוספת הקישור לרכיב טקסט חדש: במידה ומעוניינים שהקישור יופיע בחלק עמוד בו לא קיימת תיבת טקסט, ניצור תיבת טקסט חדשה. כדי לעשות זאת נפתח את חלונית "ארגז כלים" ונגרור מתוכה את רכיב "טקסט מעוצב"(תחת "בסיסי") לתוך המיקום הרצוי בעמוד. לאחר שהרכיב ימוקם, נלחץ עליו לחיצה כפולה כדי לפתוח את עורך הטקסט. לעזרה צפו במדריך לעריכת טקסט.
 
 

סימון הטקסט ופתיחת חלונית "הוסף קישור"

1נסמן את קטע הטקסט הרצוי: בעורך הטקסט נסמן את קטע הטקסט שאותו אנו מעוניינים להפוך לקישור.
2נלחץ על "Link".
 
 
 

 

ג. הגדרת יעד הקישור כקובץ

פתיחת חלונית קליטת הקובץ

1נפתח את תפריט "קשר ל:".
2נבחר "הורד קובץ": לאחר הלחיצה תיפתח חלונית קליטת הקובץ (הנחיות בהמשך המדריך).
3נגדיר אם לפתוח את הקובץ בלשונית דפדפן חדשה: מומלץ לפתוח כל קובץ בלשונית דפדפן חדשה על מנת למנוע יציאה מהאתר.
4לאחר בחירת הקובץ נסגור את החלונית.
 
 
 

גרירת הקובץ הרצוי מתוך חלונית מאגר הקבצים לתוך חלונית קליטת הקובץ

לאחר שפתחנו את חלונית קליטת הקובץ נגרור לתוכה את הקובץ הרצוי:
 
1נבחר את הקובץ הרצוי מהמאגר: נלחץ מבלי להרפות על הקובץ הרצוי בתוך חלונית מאגר הקבצים.
2נגרור את הקובץ לתוך הריבוע בחלונית קליטת הקובץ. יש לשחרר את הלחיצה כאשר הריבוע מקבל מסגרת ירוקה.
3אחרי שגררנו את הקובץ נלחץ "החל".
 
 
 

 

ד. החלת שינויים

לאחר שסגרנו את חלוניות הוספת הקישור (משלב ג'), הטקסט שמשמש כקישור אמור להיות צבוע ובעל קו תחתון. כעת, נחיל את השינויים:
 
1נלחץ "החל" כדי להחיל את השינויים: חשוב! על מנת שלא לאבד את עבודתכם, יש להקפיד ללחוץ על “החל” בטרם עוזבים את החלונית, אחרת השינויים לא ייקלטו.