zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הגדרות עבור מנועי חיפוש

 
 
מדריך זה מסביר כיצד לערוך את השדות הסמויים בעמוד אשר משמשים עבור קידום האתר במנועי חיפוש (SEO) וכן עבור הגדרת האופן בו יוצגו רשומות העמודים בתוצאות החיפוש.
 

א. פתיחת מפת האתר

 
נלחץ על "מפת האתר" בסרגל הכלים העליון.
 
 
 

 
 

ב. עריכת הגדרות העמוד 

 
1בתוך חלונית מפת האתר נתבונן בפריטים תחת "Pages".
2נלחץ על פריט העמוד הרצוי לחיצה כפולה. לאחר הלחיצה תיפתח חלונית המאפיינים של העמוד (החלונית הימנית בתמונה).
3"שם הדף": משמש כדי לקבוע הן את כינוי העמוד במערכת (במפת האתר) והן את שם העמוד בכתובת האינטרנט (URL) של הדף.
4"כותרת דף" (תג ה-<title>): תג הכותרת של הדף. כותרת זו מוצגת הן בלשונית הדפדפן של העמוד והן ככותרת ברשומת העמוד במנועי החיפוש. לכותרת ישנו משקל רב בדירוג העמוד במנועי החיפוש.
5"תיאור" (תג ה-Description): תיאור העמוד כפי שיופיע ברשומת העמוד במנועי החיפוש.
6"מילות מפתח" (תג ה- Keywords): מחרוזת מילות מפתח לשימוש מנועי החיפוש. שימו לב: בפועל מנועי החיפוש מדרגים את התוצאות בעיקר עפ"י תוכן העמוד וכותרתו. למילות מפתח ניתן כיום משקל זניח ביותר אם בכלל (לפחות בגוגל).
 
 
 
שימו לב!
  • החלת שינויים בשדות: על מנת לשמור ערך שהוזן בשדה בתוך חלונית יש ללחוץ על מקש Enter. לחילופין ניתן ללחוץ עם העכבר במקום כלשהו באותה חלונית. 
 
 

 
 
מילות מפתח: סטטיסטיקה. מונה מבקרים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
&#160;