zap דפי זהב - ממשק ניהול האתרים - הדרכה ללקוחות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

דוא"ל לקבלת טפסים

 
מדריך זה מסביר כיצד לשנות את כתובת הדוא"ל שאליה נשלחים הטפסים שגולשים ממלאים באתר. לאחר ביצוע השינוי מומלץ לבדוק שהטפסים אכן מגיעים ליעד החדש על ידי שליחת טופס ניסיון באתר.
 
 

א. פתיחת חלונית "מידע לאתר"

בסרגל הכלים העליון:
 
נלחץ על "מידע לאתר".
 
 
 

 

ב. הגדרת הדוא"ל הרצוי

נגלול מטה בחלונית שנפתחה עד שנאתר את השדה "דוא"ל".
 
נזין את הדוא"ל המבוקש בתיבת הטקסט משמאל ל"דוא"ל".